Rybářská cyklotrasa

Cyklotrasu s rybářskou tematikou si můžete projet kde jinde než v jižních Čechách. 

Turistická trasa má začátek ve městě Vodňany, vede českobudějovickou pánví kolem několika rybníků a končí opět ve Vodňanech. Okruh má celkovou délku cca 20 km a jsou na něm rozmístěny informační tabule, které seznamují s rybníky a některými mlýny na trase.
Vodňany nabízí zhlédnutí kostela Narození Panny Marie s vnitřními malbami podle návrhů Mikoláše Alše (pro předem objednané skupiny nad10 osob), dále budovy na vodňanském náměstí ze 16. století, kde dnes sídlí lékárna, barokního domu "U čápů", kde žil a tvořil spisovatel Julius Zeyer, hradebního systému, vymezujícího historické Vodňany apod.

Město Vodňany má i svou novodobou podobu. Sídlí zde střední rybářská škola, svým způsobem ojedinělá v Evropě a také výzkumný ústav rybářství a hydrobiologie, který svým významem rovněž patří mezi výrazné evropské instituce. Vodňany, nazývané také Českými Benátkami, oplývají celou soustavou rybníků, která je přinejmenším srovnatelná se soustavou rybníků Třeboňska.

Stezka vede do blízkosti obce Libějovice, která má velmi bohatou historii. Můžete zavítat i na známé místo Lomec, kde leží kostel jména Panny Marie z přelomu 17. a 18. století a klášter z poloviny 18. století. Dostanete se do blízkosti lokality zvané Na Lázni, kde je možno spatřit kapli sv. Máří Magdalény. Projedete, či projdete obce Chelčice, rodiště Petra Chelčického, Libějovické Svobodné Hory a Křepice, významné nálezem zlata.

Z Vodňanských Svobodných Hor je možno spatřit celé panorama Píseckých hor, Blanského lesa s nejvyšším vrcholem Kleť a za velmi příznivých podmínek i panorama Novohradských hor. Z přilehlého vrcholu Svobodná hora, resp. blízké vyhlídky, dohlédnete na část Šumavy s vrcholy LibínBoubín a dalšími.