Křepické zlato

Unikátní exempláře pocházejí z legendárního nálezu v Křepicích u Vodňan.

Ve 20. letech 20. století zde byl těžen štěrk na cesty z malého tzv. Hasíkova lomu. Dne 25. března 1927 si kolemjdoucí listonoš Václav Prošek v kusu křemene, který právě rozbil dělník pracující na štěrkování cesty, všiml žlutých plíšků. Lom i okolí cesty byly pečlivě prohledány a byla objevena ještě řada vzroků (celkem 1-2 kg). Kusy křemene, v němž bylo zlato nalezeno, nepocházející přímo z lomu a primární naleziště může být dosti vzdálené. Plíšky s typicky trojúhelníkovými kresbami na povrchu dosahuji délky až 10cm. Jde jednoznačně o nejkrásnější ukázky zlata nalezené v Čechách nejméně za posledních 200 let.